Plan Revizyonları ve Yerinde Dönüşüm


Ayvalık’ın planlama sorunları geçmişten gelmektedir. İvedilikle bu konunun gündeme gelmesi gerekir. Kentin eski bölgelerinde “Koruma İmar Planı Revizyonu” yapılması öncelikli işlerimizden birisi olacaktır.

Ayvalık’ın coğrafi ve kültürel yapısına uygun, imar çözümleri üreteceğiz. Bugün Türkiye’nin gündeminde olan “Kentsel Dönüşüm” meselesine kültürel bir bakışla yaklaşıyoruz.


Örneğin, yakın gelecekte Ali Çetinkaya mahallesi için kentsel dönüşüm gerekecektir. 6306 sayılı yasa ile, sosyal belediyecilik gereği olarak “İnsanı odak alan çözümler” üretecek uygulamalarla dönüştüreceğiz.


Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin