Tescil İlanı


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 21/07/2020 tarihli 20956803-115.99-13420 sayılı Tescil İlanıdır.

Tescil İlanı
27-07-2020

                                                                                                                     TESCİL İLANI

                                                                                                      Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz Gazikemalpaşa Mahallesi, 305 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09/07/2020 tarih, 2099 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. 
        Bilgilerinize arz ederim

 
       Ersan BAHAR
     Belediye Başkan Yardımcısı

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin