Tescil İlanı


22.06.2020 tarihli -20956803-115.99-10919 sayılı tescil ilanı

Tescil İlanı
24-06-2020

 

                                                                             İLAN

                                                      Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz Fethiye Mahallesi, 260 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11/06/2020 tarih, 2022 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. 
        Bilgilerinize arz ederim

 
                                                                                                        İsa Cihangir YAKICI  
İmar ve Şehircilik Müdür V

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin