TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
29-06-2020

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış. 
• 04.03.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması. 
GÜNDEM MADDELERİ
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesine istinaden  Belediye Encümeni üye seçiminin yapılması.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden kurulacak ihtisas komisyonlarının belirlenmesi.
3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden İhtisas Komisyonlarına seçilecek üye sayısının belirlenmesi.  
4- İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
5- 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. 
6- 2019 yılı denetim komisyon raporunun görüşülmesi.
7-2019 yılı bütçesi kesin hesabının görüşülmesi.
8-Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e mevcut müdürlükler bünyesinde ve müdürlüklere bağlı olmak üzere şeflik ve birim açma - kapatma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.
9-Belediyemizin, C-8 Büyükşehir İlçe Belediyeleri sınıfından C-9 Büyükşehir İlçe Belediyeleri sınıfına geçmesi sebebiyle memur ihdas ve işçi ihdas cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
10- Belediyemizin, C-8 Büyükşehir İlçe Belediyeleri sınıfından C-9 Büyükşehir İlçe Belediyeleri sınıfına geçmesi nedeni ile güncellenen belediyemiz organizasyon şemasının onaylanması hususunun görüşülmesi.
11- Zabıta personelinin mobilize olmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesine taşıt alımları ödenek kaleminin açılarak aktarım yapılmasına bağlı T cetvelinin güncel hale getirilmesi hususunun görüşülmesi.
12-Belediyemizin ortağı olduğu S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması hususunun görüşülmesi.
13- Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların pandemi dönemiyle ilişkili olarak kira ve ecrimisil ödemeleri hakkında düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi.
14- Altınova Mahallesi 552 ada 29 parselin batısında yer alan yeşil alana yapılması planlanan trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
15- Mithatpaşa Mahallesi 1814 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
16- Altınova Mahallesi 598 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazın batısında yer alan alana yapılması istenilen trafo ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
17- Sakarya Mahallesi 2041 ada 5 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaza ait 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.
18-Fethiye Mahallesi 808 ada 60 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın üzerinde yer alan yola isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
19- Altınova Mahallesi 482 ada 1-2-3-4 parsellerle alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
20-Altınova Mahallesi 437 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
21-Sefa – Çamlık Mahallesi 1454 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
22-Mithatpaşa Mahallesi 1057 ada 4 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın, 3 parsele şuyulu olması nedeniyle satışının görüşülmesi. 
23- İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Kentsel Sit Alanları dışında 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan notuna esas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün E.16822 sayılı yazısının görüşülmesi. 
24- Altınova Mahallesi 424 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebinin görüşülmesi.
25-Fethiye Mahallesi 256 ada 8-9-16 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
26-Küçükköy Mahallesi 179 ada 216 parselde kayıtlı taşınmaz için zemin katta ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.
27-150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
28- Kazımkarabekir Mahallesi 137 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
29- Mithatpaşa Mahallesi 1045 ada 26 parselde kayıtlı taşınmazın yol yapılan kısmının kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.

Hukuk Komisyonundan Gelen Konular 
30- Alibey Adasındaki Belirli Yerlerdeki İş Yerlerinin Nevi ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.
31- Namıkkemal Mahallesi 995 ada 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı imar plan değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.
32- Hatice Ümran ÜSTÜNALP ve Hatice Meriç ÜSTÜNALP imzalı, 12557 sayılı dilekçenin içeriği ile ilgili olarak Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

İmar Komisyonundan Gelen Konular
33- Hatice Ümran ÜSTÜNALP ve Hatice Meriç ÜSTÜNALP imzalı, 12557 sayılı dilekçenin içeriği ile ilgili olarak İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
34- Altınova Mahallesi 328 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
35- Mithatpaşa Mahallesi 1133 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
36- Namıkkemal Mahallesi 995 ada 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
37- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda yer alan kullanımlar ile ilgili İmar Komisyon raporunun
görüşülmesi.
 


Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin