ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
31-01-2020

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

• Yoklama ve açılış.

• 08.01.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin alınan 08.01.2020 tarih ve onbir (11) sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesi.

2-Birinci derece T.H sınıfı mühendis kadrosunda çalışacak bir personelin ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3-Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tespiti ile ilgili hususun görüşülmesi.

4-İşletme iştirakler Müdürlüğü bütçesine, Sermaye Gideri Ekonomik kodlarının açılması hususunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz 2020 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde İşletme İştirakler Müdürlüğü gelir kalemine ilişkin değişiklik hakkında hazırlanan Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.

6 - Belediyemiz 2020 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü gelir kalemine ilişkin değişiklik hakkında hazırlanan Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İlçemizde bulunan ön ödemeli sayaç ve kuyu suyu abonelerinden katı atık bedeli alınabilmesi için gerekli çalışma yapılması hususu ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Alibey Adasındaki Belirli Yerlerdeki İş Yerlerinin Nevi ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönerge ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

9-Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınarboğazı (Ortunç yanı) Günübirlik Kullanım Alanı ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Dalyan(Ada Kamping yanı) Günübirlik Kullanım Alanı ihalelerine katılımı hususunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’in Belediye Meclisince yetkilendirilmesinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonundan Gelen Konular:

10- Zekibey Mahallesi, 501 ada, 11-13-14-15-16-17-18-19-25-27-28-29 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

11- Fethiye Mahallesi, 803 ada, 6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi ile ilgili hususunun görüşülmesi.

12- Altınova Mahallesi, 605 ada, 4 parsel doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanına esas görüş talebi ile ilgili hususun görüşülmesi.

13- Küçükköy Mahallesi, 186 ada, 208 parselin kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanına esas görüş talebi ile ilgili hususun görüşülmesi.

14- Küçükköy Mahallesi, 186 ada, 238 parselin kuzeybatısında yer alan otopark alanına yapılması istenilen trafo alanına esas görüş talebi ile ilgili hususun görüşülmesi.

15- Mithatpaşa Mahallesi 1077 ada 16-23-24 parsellerde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile alakalı 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma amaçlı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

16- Sakarya Mahallesi, 2041 ada 3-4-5-6-7 parsellerde kayıtlı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile 2041 ada 11 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

17- Fethiye Mahallesi, 808 ada, 60 parselde kayıtlı taşınmazın yola terkine müteakip yola isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Gelen Konular:

18- Zekibey Mahallesi, 285 ada, 9-32 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

19- Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 278 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yol güzergahında, (İlkbahar Sokak'ta) zemin katlarda ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.

20- Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 279 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yol güzergahında, (Yusuf Erbil Sokak'ta) zemin katlarda ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.

21- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda yer alan kullanımlar ile alakalı görüş talebinin görüşülmesi.

 

 

 


Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin