OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
07-01-2020

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

• Yoklama ve açılış.

• 04.12.2019 ve 16.12.2019 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- 2020 yılı için Belediye Meclisinin hangi gün toplanacağının tespitinin görüşülmesi.

2- 2020 yılı için Belediye Meclisinin izin ayı tespitinin görüşülmesi.

3- Belediye Meclis toplantılarında görüntü ve ses kaydı yapılması hususunun görüşülmesi.

4- Meclis üyelerinin Huzur Hakkı ödeneklerinin tespitinin görüşülmesi.

5- Encümen Toplantısının yapılacağı günün tespitinin görüşülmesi.

6- Denetim Komisyonu seçimi.

7- Denetim Komisyonuna katılacak uzman kişilerin ücretlerinin tespitinin görüşülmesi.

8- Belediyemizdeki Mevcut Tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin tespitinin görüşülmesi.

9- 2020 yılı Zabıta Personelinin maktu mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10- 2020 yılı için Geçici İşçi Vizesi alınması hususunun görüşülmesi.

11- İşletme İştirakler Müdürlüğü Liman Ücret Tarifesi değişikliğinin görüşülmesi.

12- Yazı İşleri Müdürlüğü Evlenme Defteri Ücret Tarifesi değişikliğinin görüşülmesi.

13- İller Bankasından emekli personel için kredi talebi hususunun görüşülmesi.

14- 2018 yılı Sayıştay Denetim Sonuçlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

 

İmar Komisyonundan Gelen Konular

15- 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

16-  Altınova Mahallesi, 462 ada, 16-17 parsellerde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar ile alakalı şuyu şerhine istinaden satış talebinin görüşülmesi.

17-  Küçükköy Mahallesi, 101 ada, 310 parsel kuzeyi trafo alanının görüşülmesi.

18- Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Gelen Yeni Konular

19- Zekibey Mahallesi, 501 ada, 11-13-14-15-16-17-18-19-25-27-28-29 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

20- Fethiye Mahallesi, 803 ada, 6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebinin görüşülmesi.

21- Altınova Mahallesi, 605 ada, 4 parsel doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanına esas görüş talebinin görüşülmesi.

22- Küçükköy Mahallesi, 186 ada, 208 parsel kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanına esas görüş talebinin görüşülmesi.

23- Küçükköy Mahallesi, 186 ada, 238 parsel kuzeybatısında yer alan otopark alanına yapılması istenilen trafo alanına esas görüş talebinin görüşülmesi.


Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin