MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
03-03-2020

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

• Yoklama ve açılış.

• 05.02.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- Belediyemiz norm kadroda Memur Boş Kadro derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz norm kadroda Memur Dolu Kadro derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz bünyesinde 2020 mali yılı için çalıştırılması planlanan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- Kuruluş izni alınarak önceki tarihli olarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezdinde kurulu Koruma ve Uygulama Denetleme Bürosu (KUDEB’)in yeniden faaliyete geçirilmesi hususunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Koruma ve Uygulama Denetleme Bürosu (KUDEB) Biriminin organizasyon şemasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün alt birimi olarak ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

6- Yeşilay Derneği, Yeni Mahalle Spor ve Belediyemiz arasında protokol yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin ifası için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz adına 15.000.000TL’ye kadar borçlanma için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

8- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunu’na istinaden Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben Belediye taşınmazlarından bazılarının Maliye’ye devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

9-Mahalli bilirkişilerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10- Telekomünikasyon alt yapısı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tespiti ile ilgili Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.

11- Telekomünikasyon alt yapısı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tespiti ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

12- Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Dönüşüme Dayalı Kent Planlama Komisyonu ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13- 150 Evler Mahallesi 1910 ada 1 parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın tadilat projesinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonundan Gelen Konular

14- İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1077 ada, 16-23-24 parsellerde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

15- Zekibey Mahallesi, 285 ada, 9-32 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

16- Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 278 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yol güzergâhında, (İlkbahar Sokak'ta) zemin katlarda ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

17-  Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 279 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yol güzergâhında, (Yusuf Erbil Sokak'ta) zemin katlarda ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

18- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda yer alan kullanımlar ile alakalı İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Gelen Konular

19- Altınova Mahallesi 328 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas görüş talebinin görüşülmesi.

20- Mithatpaşa Mahallesi 1133 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

21-Namıkkemal Mahallesi 995 ada 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.


Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin