İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 29.11.2019 TARİHLİ 20956803-000-28822 SAYILI İLANI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 29.11.2019 TARİHLİ 20956803-000-28822 SAYILI İLANI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 29.11.2019 TARİHLİ 20956803-000-28822 SAYILI İLANI
03-12-2019

İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 1840 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek-3. maddesine ve 4046 sayılı kanunun geçici 29. maddesine istinaden 12/11/2019 tarihli 1805 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

KurthanGençel                                                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkan Yardımcıcı

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin