Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi 449 Ada 2 Parselin Tescili Hakkında İlandır.
Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi 449 Ada 2 Parselin Tescili Hakkında İlandır.
04-06-2020

İLAN

    Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz Sakarya Mahallesi, 449 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26/02/2020 tarih, 1900 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim

 
                                                                                                                                                                                                                        Ersan BAHAR
Belediye Başkan Yardımcısı

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin