24.12.2019 TARİHLİ - 20956803-000-30813 SAYILI İLAN
24.12.2019 TARİHLİ - 20956803-000-30813 SAYILI İLAN
25-12-2019

                                                                                       İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                            İLAN

                                                                                         Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Kentsel Sit Alanları dışında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu ilavesi ile alakalı UİP-206,26 pin numaralı plan notu ilavesi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/11/2019 tarih, 257 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 28/11/2019 tarih, 1142 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.
        Tüm halkımıza bildirilir.

 
    Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin