24.12.2019 TARİHLİ 20956803-000-30812 SAYILI İLAN
24.12.2019 TARİHLİ 20956803-000-30812 SAYILI İLAN
25-12-2019

                                                                                   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

        Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Sahilkent Mahallesi, 2173 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-206,25 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/11/2019 tarih, 255 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 28/11/2019 tarih, 1141 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.
        Tüm halkımıza bildirilir.

 
    Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin