24,02,2020 tarihli 20956803-115.99-4163 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilanı
24,02,2020 tarihli 20956803-115.99-4163 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilanı
25-02-2020
                 

                                                                                                                         İLAN

                                                                                                   Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1133 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 13/02/2020 tarih, 1866 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. 
        Bilgilerinize arz ederim

 
                                                                                                                                                                   İsa Cihangir YAKICI
                                                                                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdür V.

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin