20.12.2019 TARİHLİ 20956803-115.01.05-30611 SAYILI İLANI
20.12.2019 TARİHLİ 20956803-115.01.05-30611 SAYILI İLANI
24-12-2019

                                                                                  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                             İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Sefa-Çamlık Mahallesi, 1196 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-239,11 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 04/12/2019 tarih, 277 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 20/08/2019 tarih, 716 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ve BKVKKK'nın 28/05/2019 tarih, 1290 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 
    Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin