17/03/2020 TARİHLİ - 20956803-115.99-6044 SAYILI TESCİL İLANI
17/03/2020 TARİHLİ - 20956803-115.99-6044 SAYILI TESCİL İLANI
18-03-2020

                                                                                                                                 İLAN

                                                                                                         Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz Namıkkemal Mahallesi (Balık Adası), 1892 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26/02/2020 tarih, 1892 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. 
        Bilgilerinize arz ederim

 
   İsa Cihangir YAKICI
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin