2019 Yılı Kapanış Bilançosu


 
  2019 MALİ YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU  
                           
                           
AKTİF 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI PASİF 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR 45.216.919,18 45.346.210,57 57.616.106,47 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 71.317.404,84 84.611.143,01 130.724.588,44
10 HAZIR DEĞERLER 2.397.712,55 1.578.087,34 4.682.017,05 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 2.690.744,44
100 KASA HESABI 0,00 0,00 0,00 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 2.690.744,44
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
102 BANKA HESABI 1.664.334,02 1.537.962,81 3.574.763,47 304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 0,00 -18.100,00 -1.000,00 309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
104 PROJE ÖZEL HESABI 0,00 0,00 0,00 31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00
105 DÖVİZ HESABI 0,00 0,00 0,00 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI  ( - ) 0,00 0,00 0,00 32 FAALİYET BORÇLARI 35.717.813,33 47.085.262,51 73.660.052,26
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 35.717.813,33 47.085.262,51 73.660.052,26
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 733.378,53 58.224,53 1.108.253,58 322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 11.196.881,36 13.111.231,78 12.739.355,17
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 5.238.744,42 7.282.982,07 6.087.711,85
118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 333 EMANETLER HESABI 5.958.136,94 5.828.249,71 6.651.643,32
12 FAALİYET ALACAKLARI 27.930.629,91 28.711.357,57 36.556.342,91 34 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 0,00
120 GELİRLERDEN  ALACAKLAR  HESABI 0,00 0,00 0,00 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 27.930.629,91 28.299.980,72 36.289.161,92 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 0,00 411.376,85 267.180,99 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 24.131.547,60 23.829.568,02 39.327.586,32
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 0,00 0,00 0,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 5.183.976,66 3.271.307,59 7.202.241,58
13 KURUM ALACAKLARI 1.419.861,85 1.586.049,19 2.226.028,17 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 5.298.673,42 4.937.710,85 11.408.484,71
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 1.419.861,85 1.586.049,19 2.226.028,17 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ  ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 7.735.962,80 9.707.614,86 11.815.127,46
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 1.544.581,00 1.544.581,00 4.533.378,85
14 DİĞER ALACAKLAR 1.128.715,90 1.096.218,46 1.839.251,01 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 4.368.353,72 4.368.353,72 4.368.353,72
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.128.715,90 1.096.218,46 1.839.251,01 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 271.162,55 585.080,70 0,00
15 STOKLAR 0,00 0,00 0,00 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 271.162,55 585.080,70 0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME  HESABI 0,00 0,00 0,00 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
153 TİCARİ MALLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKULARI 0,00 0,00 0,00
157 DİĞER STOKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 0,00 0,00
16 ÖN ÖDEMELER 216.536,11 259.229,03 306.437,34 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 2.306.850,25
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 0,00 0,00 0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 216.536,11 259.229,03 306.437,34 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 0,00 2.306.850,25
164 AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0,00 399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI 0,00 0,00 0,00 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 77.468.565,99 87.742.948,66 79.855.365,20
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0,00 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 26.330.676,86 26.215.845,39 20.019.251,64
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 26.330.676,86 26.215.845,39 20.019.251,64
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 0,00 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 404 TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 12.123.462,86 12.115.268,98 12.006.029,99 409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 12.123.462,86 12.115.268,98 12.006.029,99 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0,00
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 0,00 0,00 0,00 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 43 DİĞER BORÇLAR 51.137.433,10 61.527.103,27 57.672.672,08
2 DURAN VARLIKLAR 82.402.758,46 91.320.027,56 93.015.572,88 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI 51.137.433,10 61.527.103,27 57.672.672,08
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 44 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 0,00
218 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
22 FAALİYET ALACAKLARI 2.520.650,88 5.244.844,79 3.718.030,32 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 804.077,98 804.077,98 803.704,42 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 456,03 0,00 2.163.441,48
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 1.716.572,90 4.440.766,81 2.914.325,90 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 456,03 0,00 2.163.441,48
23 KURUM ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  0,00 0,00 0,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 4.087.255,81 4.436.493,84 4.814.885,30 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 0,00 0,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 3.347.255,81 3.696.493,84 4.074.885,30 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 740.000,00 740.000,00 740.000,00 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 75.794.851,77 81.514.715,35 84.288.507,92 499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 58.611.738,35 58.062.377,35 57.618.898,53 5 ÖZKAYNAKLAR -21.166.293,19 -35.687.853,54 -59.948.274,29
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 21.244.428,32 34.976.224,04 37.373.611,41 50 NET DEĞER HESABI 356.077.798,80 334.105.836,93 300.687.410,81
252 BİNALAR HESABI 235.982.363,33 236.061.423,33 236.119.892,33 500 NET DEĞER HESABI 356.077.798,80 334.105.836,93 300.687.410,81
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.535.763,82 3.415.008,86 4.582.332,27 51 DEĞER HAREKETLERİ 0,00 0,00 0,00
254 TAŞITLAR HESABI 5.430.188,61 5.127.946,41 5.512.693,41 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0,00 0,00 0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.544.756,94 1.586.502,05 3.005.036,15 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI 0,00 2.957.774,54 2.957.774,54
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -256.819.702,79 -257.714.766,69 -259.983.085,98 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 2.957.774,54 2.957.774,54
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 6.265.315,19 0,00 59.129,80 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI  -380.201.866,53 -358.272.110,64 -339.219.538,97
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) -380.201.866,53 -358.272.110,64 -339.219.538,97
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 2.957.774,54 -14.479.354,37 -24.373.920,67
260 HAKLAR HESABI 437.835,38 717.138,24 750.367,04 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 2.957.774,54 0,00 0,00
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI 0,00 0,00 0,00 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 0,00 -14.479.354,37 -24.373.920,67
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -437.835,38 -717.138,24 -750.367,04          
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 0,00          
280 GELECEK YILLARA  AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00          
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 123.973,58 194.149,34          
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 403.169,56 725.172,27          
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00          
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 -279.195,98 -531.022,93          
                           
TOPLAM 127619677,6 136666238,1 150631679,4 TOPLAM 127619677,6 136666238,1 150631679,4
               
9 NAZIM HESAPLAR 1.968.260,00 55.860,00 199.860,00 9 NAZIM HESAPLAR 1.968.260,00 55.860,00 199.860,00
90 ÖDENEK HESAPLARI 0,00 0,00 0,00 90 ÖDENEK HESAPLARI 0,00 0,00 0,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS. 1.968.260,00 55.860,00 199.860,00 91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS. 1.968.260,00 55.860,00 199.860,00
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 1.968.260,00 55.860,00 199.860,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 1.968.260,00 55.860,00 199.860,00
92 TAAHHÜT HESAPLARI 0,00 0,00 0,00 92 TAAHHÜT HESAPLARI 0,00 0,00 0,00
GENEL TOPLAM 129587937,6 136722098,1 150831539,4 GENEL TOPLAM 129587937,6 136722098,1 150831539,4
                        G.Y.M.Y. Örnek-4
          1/1        
                       

Mesut Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı

Mesut Ergin