T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

           Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 1875 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,12 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 02/01/2019 tarih, 16 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 12/03/2019 tarih, 272 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

          Tüm halkımıza bildirilir.

                                                                                                                                                                                                                              Murat GÜLER
                                                                                                                                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdürü

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,11 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/10/2018 tarih, 178 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/01/2019 tarih, 103 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 

Murat Güler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Altınova Mahallesi, 482 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-4987,21 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/10/2018 tarih, 182 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 27/12/2018 tarih, 1644 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 e-imzalıdır

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 353 ada, 9 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20/12/2018 tarih, 917 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

 

          Murat GÜLER

          İmar ve Şehircilik Müdürü

         

İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

        

          İlçemiz Kazaımkarabekir Mahallesi, 644 ada, 2-59 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden yapılan uygulama encümenimizin 20/11/2018 tarih, 1013 sayılı kararı ile onaylanmış olup, karar ve uygulama dosyası 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosunda ilan edilmektedir. Uygulamanın incelenerek itirazların dilekçe ile yapılabileceği hususunda bilgilerinize arz ederim.

 

         Murat GÜLER

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR