T.C.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlügü
Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü


          Sayı : 59672249-165.02.03[10.01.2859]-E.370743
          Konu : Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, İkinci Köy(Patriça) Mevkiinde yer alan yapıların korunma alanı hk.(10.01.2859)


DAĞITIM YERLERİNE

          Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Namıkkemal Mahallesinde, İkinci Köy(Patriça) Mevkiinde yer alan tescilli yapıların bütüncül olarak korunmalarının değerlendirilmesine ilişkin, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı 26.04.2019 tarih ve 1274 sayılı karar ilişikte sunulmaktadır. Tapu Müdürlüğünce Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Namıkkemal Mahallesinde, İkinci Köy(Patriça) Mevkiinde, kararımız eki listede yer alan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine "Tescilli Yapı Korunma Alanındadır" şerhinin kaydedilmesi hususunda, 

          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

          Ferhat KARAGÖZLÜ

          Koruma Bölge Kurulu Müdür V

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR