AYVALIK İÇİN ADETA SEFERBERLİK İÇİNDEYİZ

Ayvalık benim doğduğum, büyüdüğüm kent... Havasını soluduğum, suyunu içtiğim, yollarında yürüdüğüm, neredeyse bütün insanlarını tanıdığım, ve her şeyiyle çok sevdiğim kent..

İşte, 2014 Yerel Seçimleri’nde, Ayvalıklı hemşerilerimin bana güven duyarak çok sevdiğim kentime, daha geniş bir perspektifle hizmet etmeye layık görmesi en büyük onur ve mutluluk  kaynağımdır. Gösterilen güvenin aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk yüklediğinin de bilincindeyim.

Bu inançla, görevi devraldığım ilk günden itibaren Meclis üyelerimiz ve mesai arkadaşlarımla birlikte, “birey odaklı” bir hizmet anlayışıyla, ortak aklın ve ekip ruhunun bütün gereklerini yerine getirerek çalışıyoruz. Bir başka deyişle, Ayvalık’ın sorunlarına, küçük-büyük demeden ve belli bir program çerçevesinde hızla çözüm üretmek amacıyla adeta bir seferberlik içindeyiz.

İşimizin zor olduğunun bilincindeyiz. Ayvalık’ın yılların ihmali sonucu ortaya çıkmış çok önemli sorunları var gerçekten... Dahası, Büyükşehir Yasası nedeniyle Ayvalık Belediyesi’nin gelirlerinde sanılandan çok daha büyük bir azalma söz konusu... Bu durumun bizi fazlasıyla olumsuz etkilediği hepimizim malumudur.

Ancak, hiçbir gerekçeye sığınmadan sorumluluklarımızı ve verdiğimiz sözleri yerine getirmekte kararlıyız. Enerjimizi, bilgi birikimimizi, deneyimimizi, “kimseyi ötekileştirmeden” sadece ve sadece Ayvalık ve Ayvalık’ta yaşayanlar için değerlendirmekten hiçbir güç bizi alıkoyamaz. 

Hedefimiz belli: Üretken, sürdürülebilir, planlı, şeffaf ve katılımcı belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirmek suretiyle tarihine, kültürüne, doğasına sonuna kadar sahip çıkarak Ayvalık’ı ayağa kaldırmak... Hem bir zeytin ülkesi hem de bir turizm cenneti olan kentimizi çağdaş ve kapsamlı projelerle –tüm toplum katmanlarının görüşlerini alarak- her alanda geleceğe taşımak...

Bu hedefe laik Cumhuriyet’e inanan, hukuku savunan “aydınlık” Ayvalık insanıyla birlikte, beraberlik ruhunu her gün daha da pekiştirerek ulaşacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Halkımızın desteği devam ettikçe üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur.

Sevgi ve saygılarımla...

RAHMİ GENÇER

Belediye Başkanı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR