İLAN
                                                                                                          Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 215 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/08/2019 tarih, 1487 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
        Bilgilerinize arz ederim.

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR