T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

           Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 1875 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,12 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 02/01/2019 tarih, 16 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 12/03/2019 tarih, 272 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

          Tüm halkımıza bildirilir.

                                                                                                                                                                                                                              Murat GÜLER
                                                                                                                                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR