İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,11 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/10/2018 tarih, 178 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/01/2019 tarih, 103 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 

Murat Güler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR