İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Altınova Mahallesi, 482 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-4987,21 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 03/10/2018 tarih, 182 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 27/12/2018 tarih, 1644 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

 e-imzalıdır

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR