İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 353 ada, 9 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20/12/2018 tarih, 917 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

 

          Murat GÜLER

          İmar ve Şehircilik Müdürü

         

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR