İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

        

          İlçemiz Kazaımkarabekir Mahallesi, 644 ada, 2-59 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden yapılan uygulama encümenimizin 20/11/2018 tarih, 1013 sayılı kararı ile onaylanmış olup, karar ve uygulama dosyası 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosunda ilan edilmektedir. Uygulamanın incelenerek itirazların dilekçe ile yapılabileceği hususunda bilgilerinize arz ederim.

 

         Murat GÜLER

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR