İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 204 ada, 9 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/11/2018 tarih, 844 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Murat Güler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR