İLAN

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

          İlçemiz Sakarya Mahallesi, 351 ada, 3 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28/11/2018 tarih, 843 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar veŞehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.

          Bilgilerinize arz ederim.

 

          Murat  GÜLER

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR