AYVALIK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

         Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz Fethiye Mahallesi, 396 ada, 1 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 18/10/2019 tarih, 1635 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
        Bilgilerinize arz ederim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kurthan GENÇEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Yardımcısı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR