T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra Mahalle Kullanım Amacı Ada Parsel No Kira Süresi Geçici Teminat Aylık Kira Bedeli İhale Saati
1 Sakarya   Dükkan/   işyeri 214 2   3 810-TL 750-TL 11:00
2 Aliçetinkaya Büfe 1185 ada 7   parsel ile 1181 ada 10 parsel arası 39/1 10 2.160-TL 2.000-TL 11:05
3 Hacıveliler Kahvehane   133 2   3 108-TL 100-TL 11:10
4 150 Evler Büfe 1607 ada 5   parsel önü 410 10 2.700-TL 2.500-TL 11:15
5 Fevzipaşa   Vehbibey Dükkan/   işyeri 1940 3 7 10 4.860-TL 4.500-TL 11:20
6 Altınova   Kafe 512 ada 1   parsel önü   6 2.160-TL 2.000-TL 11:25
7 Altınova   Dükkan/   İşyeri 579 4 53/F 10 389-TL 360-TL 11:30
8 Altınova Büfe 686 ada 12   parsel yanı 77 3 918-TL 850-TL 11:35
9 Altınova   Büfe 686 ada 12   parsel yanı 2 10 1,296-TL 1.200-TL 11:40
10 Altınova   Dükkan   /İşyeri 458 4 81/4 10 778-TL 720-TL 11:45
11 Altınova   Dükkan   /İşyeri 458 4 21/A 10 864-TL 800-TL 11:50
12 Altınova Büfe 338 ada 1   parsel ile 339 ada 2 parsel arası   3 1.080-TL 1.000-TL 11:55
13 Altınova   Büfe 786 ada 1   parsel ile 772 ada 2 parsel arası   10 1.458-TL 1.350TL 12:00
14 Altınova   Dükkan   /işyeri 686 ada 12   parsel yanı   3 648-TL 600-TL 12:05
15 Altınova   Dükkan   /işyeri 579 4 53/G 10 389-TL 360-TL 12:10
16 Altınova   Dükkan   /İşyeri 458 4 1/B 10 378-TL 350-TL 12:15
17 Altınova   Çay   ocağı 579 4   3 648-TL 600-TL 12:20
18 Küçükköy   Kafe/   işyeri 101 105   10 6,912-TL 6.400-TL 12:25
19 Aliçetinkaya Depo 858 97 3 3 378-TL 350-TL 12:30
20 Fevzipaşa   Vehbibey Dükkan/ işyeri 610 61 9 10 3.240-TL 3.000-TL 12:35
21   Aliçetinkaya Dükkan/ işyeri 858 96 6/2 3 810-TL 750-TL 12:40
22 150   Evler Dükkan/ işyeri 1692 5 3/A 3 378-TL 350-TL 12:45
23 Altınova   Dükkan   /İşyeri 458 4 3/C 10 378-TL 350-TL 12:50
24 Küçükköy Dükkan   /İşyeri 179 91 62/22 3 1.674-TL 1.550-TL 12:55
25 Üçkabaağaç Tarla 103 5   3 180-TL 2.000-TL   (yıllık) 13:00
                       

İHALE TARİHİ VE YERİ: 27/11/2018 tarihinde saat 11:00’de sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 26/11/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 150,00-TL (yüzellilira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Belediye  Başkanı

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra Mahalle Kullanım Amacı Ada Parsel No Kira Süresi Geçici Teminat Aylık Kira Bedeli İhale Saati
1 Sefa Çamlık Kültürel amaçlı bina 1347 23 5/3 3 216-TL 200-TL 11:00

İHALE TARİHİ VE YERİ: 06/11/2018 tarihinde saat 11:00’da, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

10. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 05/11/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 100,00-TL (yüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                                                                    Gökay BACAN

Belediye Başkan V.

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 275 ada, 2 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/09/2018 tarih, 648 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Murat GÜLER         

İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi, 423 ada, 6 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/09/2018 tarih, 680 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

 

 

Murat GÜLER         

İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDAN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İHALE İLANI

Ayvalık Belediyesi sınırları dahilinde ambalaj atıklarının kaynağından ayrı ayrı toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ayvalık Belediyesi tarafından gösterilecek alanlara ambalaj atıkları geri kazanım kafesleri ve cam atık kumbaralarının konumlandırılması ve bunların temin edilmesi işi 3 (üç) yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Yüklenici tarafından karşılanacak kafes ve kumbaraların cins ve miktarları;

         * En az 1600 m3 kapasiteli ambalaj atıkları geri kazanım kafesleri 77 adet olacaktır.

         * En az 900 litre kapasiteli cam atık kumbaraları 65 adet olacaktır.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ: İhale konusu işin 1 (bir) yıllık muhammen bedeli vergiler hariç 90.000 TL’dir.

GEÇİCİ TEMİNAT : Üç yıllık toplam muhammen bedelin % 3’ü olan 8.100 TL’dir.

İHALE TARİHİ VE YERİ: 26/10/2018 tarihinde saat 11:00’de, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

9. İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge.

Bu belgelerin 25/10/2018 tarihi saat 16:00’ya kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR