08/05/2019 tarihli 20956803-115.01.99-E.7135 sayılı Tescil  İlanı

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

              İlçemiz Namıkkemal Mahallesi, Patriça 2. Köy Mevkiinde yer alan tescilli yapıların bütüncül olarak korunmalarının değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26/04/2019 tarih, 1274 sayılı kararı ile alan "koruma alanı" olarak tescil edilmiştir. Karar 30 gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.                                                                                                                                                                                                     Bilgilerinize arz ederim.

 

             Murat Güler

             İmar ve Şehircilik Müdürü

 

             AYRINTILAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ.

             Ek: 1-02/05/2019 tarih 59672249-165.02.03[10.01.2859]-E.370743 sayı ve Balıkesir İli konulu yazı

             2-Yazı Eki 1

             3-Yazı Eki 2

             4-Yazı Eki 3

 

29/04/2019 tarihli 20956803-115.01.06-E.6560 sayılı İmar İşleri Müdürlüğü İlanıdır.

            Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1021 ada, 7-8-10 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,13 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/02/2019 tarih, 38 sayılı meclis kararımız, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 25/12/2018 tarih, 1620 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ve BKVKKK'nın 26/10/2018 tarih, 804 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır.

            Tüm halkımıza bildirilir.

            

            Murat GÜLER

            İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR