İLAN
                                                                                                           Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan
        İlçemiz, Hayrettinpaşa Mahallesi, 154 ada, 76 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 27/08/2019 tarih, 1479 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
        Bilgilerinize arz ederim.

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcı

                                                                                                                                                     İLAN
                                                                                                                               Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan
        İlçemiz, Fethiye Mahallesi, 472 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08/06/2017 tarih, 6993 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
        Bilgilerinize arz ederim

 

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcıs
                                                                                                                                                                       İLAN,
                                                                                                                                                  Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan;
        İlçemiz, Sahilkent Mahallesi, 1761 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-206,24 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/03/2019 tarih, 47 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 18/07/2019 tarih, 601 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.
 
  KURTHAN GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

                                                                                                                                                                       İLAN
                                                                                                                                                Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan
        İlçemizde yer alan ekte sunulu listede yer alan 5 adet ağaç Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun 28/06/2019 tarih, 752 sayılı kararı ile anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
        Bilgilerinize arz ederim.

 

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

                                                                                                                                                                        İLAN
                                                                                                                                                    Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan
        İlçemizde yer alan ekte sunulu listede yer alan 7 adet ağaç Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun 28/06/2019 tarih, 751 sayılı kararı ile anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir.
            Bilgilerinize arz ederim

 

 
  Kurthan GENÇEL
Belediye Başkan Yardımcısı

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR