T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Tıfıllar Mahallesi, 131 ada, 4-5-6-7-8-9-12-13-14 parseller ile alakalı UİP-206,22 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 06/06/2018 tarih, 117 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/07/2018 tarih, 851 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

e-imzalıdır

Murat GÜLER

İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'nda

İlçemiz 16/03/1995 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan Notlarının  İİ.  C. maddesi 2. bendi ile alakalı UİP-206,20 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 07/02/2018 tarih, 41 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/07/2018 tarih, 835 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

                                                                                                                                                                                                                     Murat GÜLER

                                                                                                                                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'nda

İlçemiz 16/03/1995 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan Notlarının  İİ.  C. maddesi 2. bendi ile alakalı UİP-206,20 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesine istinaden 07/02/2018 tarih, 41 sayılı meclis kararımız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7b maddesine istinaden 24/07/2018 tarih, 835 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kararı ile onaylanmış ve 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete madde 21'e göre belediyemiz internet sayfasında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılarak ilana çıkarılmıştır. Tüm halkımıza bildirilir.

                                                                                                                                                                                                                     Murat GÜLER

                                                                                                                                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz Hayrettinpaşa Mahallesi, 486 ada, 11 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10/08/2018 tarih, 628 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                                                            Murat GÜLER

                                                                                                                                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdürü

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İLAN Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, 607 ada, 15 parsel Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10/08/2018 tarih, 627 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karar 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ilan edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                                          Murat GÜLER

                                                                                                                                                                                      İmar ve Şehircilik Müdürü

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR