Etik Komisyonu

Ayvalık Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur.

Başkan Yardımcısı Gökay BACAN’nın Komisyon Başkanlığını üstlendiği komisyonda Fen İşleri Müdürü Gaye SÖZER komisyon üyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. İbrahim BARIŞ ve Hukuk İşleri Müdür V. Av. Canan YILMAZ Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Ayvalık Belediyesi Etik Komisyonu, 3 ayda bir olağan, acil durumlarda olağanüstü toplanmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

Etik Komisyonunun Görevi ;

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

- Etik uygulamaları değerlendirmek.

ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

* Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

ESKİ HALDE, ÇAĞDAŞ PROJEYLE YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

       Ayvalık Belediyesi, 22 dükkânın bulunduğu küçük hal içerisinde yenileme çalışmalarına başladı. Hazırlanan proje ile yıllardır bakımsız kalan hal, kentin mimari dokusuna uygun biçimde düzenlenecek.

       Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in hayata geçireceği projelerine bir yenisi daha ekleniyor. İlçe merkezindeki küçük hal, hazırlanan proje ile çatısından zeminine kadar yenileniyor. 20 gün önce başlayan çalışmalar kapsamında, hal dükkanlarının çatısına izolasyon yapılırken kiremit görünümlü güneşlikler için güneşlik doğramaları değiştirildi. Hal giriş ve çıkışlarına ahşap kaplamalı çelik malzeme yerleştirilerek giriş-çıkış bölümleri düzenlenirken dükkânların dış cephe kapı ve pencerelerinin de değiştirileceği belirtildi. Danışman Ozan Coşkun, Plan Proje, İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden 10 kişilik bir proje grubu tarafından hazırlanan 11 projenin ilki olma özelliği taşıyan küçük hal projesi kapsamında, dükkânların dış cepheleri tuğla ve sarımsak taşı ile kaplanacak. Hal zemini granit ve seramik ile döşenirken hail içine ıhlamur ağacı dikilecek. Belediyenin kendi kaynak ve imkânları ile yürütülen projenin yüzde 40’ı tamamlandı. Proje kapmasında meydana sundurma, sıhhi tesisat, yağmur suyu giderleri, yeni bir tuvalet, gölgelik yapılacak ve ardından çalışmalar, projesi hazırlanan yeni hal binasında da yenilik çalışmalarına geçilecek.

         BAŞKAN GENÇER ‘’KENT YAŞAMINDA TÜM KESİMLERE FAYDALI OLACAK PROJELERİ SIRAYLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’’
Kentin dört bir yanında yol onarım çalışmalarından temizlik hizmetine, tüm çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Gençer, bu çalışmalarla birlikte kent yaşamında tüm kesimlere faydalı olacak projeleri sırayla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Gençer, “ Küçük Halimiz yenileme projesinin ardından modern bir görünüme kavuşacak. Kent dokusuna uyumlu planladığımız bu çalışma ile birlikte esnaflarımız yenilenen ve güzelleşen hal içinde hizmetlerini sürdürecekler” dedi.

 

 

 

 

 

02.01.2019 Meclis Ozetleri 1

02.01.2019 Meclis Ozetleri 2

02.01.2019 Meclis Ozetleri 3

02.01.2019 Meclis Ozetleri 4

 

 

 

 

ŞİFA VE SEVGİ EVE TAŞINDI

Ayvalık Belediyesi, yatalak durumdaki yaşlı ve hastalara yönelik evde sağlık ve bakım hizmeti ile hem kentte bir ilke imza atarken hem de önemli bir ihtiyacı gideriyor. Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ‘Sarı Melekler’ dediği, Evde Bakım ve Destek Hizmetleri ekibinin özveriyle çalıştığını belirterek, “Bakıma gereksinim duyan vatandaşlarımıza destek için bu alanda eğitim almış profesyonel ekibimizle görev başındayız” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in, 2015 yılında başlattığı ‘Evde Sağlık Hizmeti’ ile 7 bin 214, ‘Evde Bakım Hizmeti’ ile de 4 bin 128 vatandaşın evine şifa ve sevgi taşındı. Evde Bakım ve Destek Hizmetlerinin 7 kişilik ekibiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatan Ayvalık Belediyesi, yara bakımı ve pansumandan tansiyon ölçümü ve kişisel bakım hizmetine kadar pek çok alanda yardım ve destek sağlıyor.

7 BİN 214 KİŞİYE SAĞLIK 4 BİN 128 KİŞİYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLDİ
Ayvalık Belediyesi’nde ilk kez oluşturulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Evde Bakım Hizmetleri Ekibi, bakıma gereksinim duyan vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. 
Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ürkmez yönetimindeki Evde Sağlık Destek Merkezi Eray Bacan sorumluluğunda 4 sağlık personeli ve 3 şoförden oluşuyor.

 

İhtiyacı olan evlere giden ekipler, yaşlı ve hastaneye gidemeyecek durumdaki hastalara evde tansiyon ölçümü yapıyor, beslenme ve hijyen önerilerinde bulunuyor, yatak yaralarına yönelik hem koruyucu hem de pansuman uyguluyor. Ekip, ameliyat pansumanlarının yanı sıra saç kesme ve tıraş gibi kişisel bakım ve destek tedavi için canla başla çalışıyor. Yapılan hizmetle yaşlıların kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeleri sağlanıyor. Ekipler evlerden gülen yüzler ve teşekkürlerle uğurlanıyor. 2015 yılında rutin olarak verilen evde sağlık hizmetinden 1140 vatandaş yararlanırken 2016 yılında 2 bin 160, 2017 yılında 2 bin 64 ve 2018 yılında 1850 kişiye hizmet verildi. 2015 yılında rutin olarak verilen evde bakım hizmetinden 864 kişi yararlanırken 2016 yılında 1344, 2017 yılında 1200 ve 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 720 kişiye bu hizmet verildi. Hasta nakil hizmetlerinden ise 2015 yılında 600, 2016 yılında 987, 2017 yılında 663 ve 2018 yılında 521 kişi olmak üzere 2 bin 771 kişi yararlandı.

“BAKIMA GEREKSİNİM DUYAN VATANDAŞLARIMIZA BAKIM VE DESTEK HİZMETİ VERİYORUZ” 
Başkan Gençer, “Ayvalık Belediyesi olarak kentin mutluluğunun temiz ve sağlıklı toplum temeline dayandığı görüşü ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herkes için sağlık ve hizmetlerin sürekliliği prensibi sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak için evde bakım ve sağlık hizmetlerini 2015 yılında başlattık. Büyüklerimiz, engellilerimiz, kronik hastalığı olan ve nekahet dönemindeki hasta vatandaşlarımız için verdiğimiz hizmet kapsamında; evde kişisel bakım, sağlık bakımı ve evde yardım hizmeti sunuyoruz. Onların evlerinde bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için bu alanda eğitim almış profesyonel ekibimizle görev başındayız” dedi.

"BELEDİYEMİZİN VERDİĞİ EN GÜZEL HİZMETLERDEN BİRİ BU"
Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinden annesi Ayşe Önce adına yararlanan vatandaş Zeynep Önce, “Belediyemizin verdiği en güzel hizmetlerden biri bu. 4 yıldır hafta 3 kez anneme bakmaya geliyorlar. Ambulans hizmetini de 4 kez kullandık. Hem Ayvalık Devlet Hastanesine hem de şehir dışındaki hastanelere giderken kullandık. Başkanımız Rahmi Gençer’e teşekkür ederiz” dedi. 
Başvurular 0850 811 10 10 numaralı Alo Belediyem hattı aracılığı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılabilir.

 

 

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR