İLAN REKLAM İŞLEMLERİ

İlan reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için belediyeye aşağıdaki belgelerle başvurulması gerekir:

  • Dilekçe
  • Adres belirten kroki
  • Reklam metin yazısı
  • Proje

Yönetmelik doğrultusunda izin için; izin verilen firma adı ve adresi ilan ve reklam tanıtım elemanlarının konulacağı yer, şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Belediyece düzenlenir. İzin verilen mükellef reklam beyannamesini Mali Hizmetler Müdürlüğüne vererek reklam vergisi ödendikten sonra izin verilen yere reklam aracı konulur. 

 

 

 

 

AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR